برنامه ریزی درمانی در ایمپلنتولوژی دندان بافت کراتینه شده لثه 2

Treatment planning in dental implantology Keratinized gingival tissue 2

گروه علمی شرکت درین کاشت مانا تقدیم می کند

Treatment planning in dental implantology Keratinized gingival tissue 2

Advantages of keratinized gingival around teeth and implants

It favors an esthetic integration for the restoration;

Emergence profile conditioning;

Acts like a barrier during inflammation;

Improves gingival tissue homeostasis;

Stabilizing the gingival margin;

Resist to mechanical aggressions;

Facilitates daily plaque control and oral hygiene procedures;

Facilitates prophylaxis for the clinicians;

Facilitates impression procedures

Can masquerade the implant-prostesis connection;

Comprises the transition space for implant prosthesis.

برنامه ریزی درمانی در ایمپلنتولوژی دندان بافت کراتینه شده لثه 2

درین کاشت مانا بزرگترین تولید کننده ایمپلنت های دندانی در ایران

جهت خرید ایمپلنت های ایرانی 3A با این شماره تماس بگیرید.

شماره تماس : 02126855680

دیدگاه خود را بنویسید

Translate »