Skip links
مزایای درمان های نوین و ایمپلنت ها

مزایای درمان های نوین و ایمپلنت ها

گروه علمی شرکت درین کاشت مانا تقدیم می کند

مزایای درمان های نوین و ایمپلنت ها

در درمان نوین دندانپزشکی ایمپلنت ها نقش بسزایی دارند.

یکی از مهمترین مزایای کاشت ایمپلنت تکیه گاه ایمپلنت درست مثل ریشه دندان های طبیعی استخوان فک بیمار می باشد. و هیچ اتصال و اتکایی به دندانهای مجاور نداشته و نیروهای وارده در اثر جویدن غذا و فشار دندان های مقابل و غیره مستقیما به استخوان فک بیمار منتقل و پخش می گردد. و این عامل بسیار موثری در عدم تخریب دندان های مجاور در هنگام بی دندانی و از دست رفتن دندان های طبیعی است. بنابراین در روش نوین استخوان های فک بیمار دارای ارزشی به مراتب بالاتر نسبت به دندان های طبیعی است. چون جایگزینی مناسب برای دندان موجود است. ولی ترمیم استخوان باکیفیت فک بیمار، هم زمان براست و هم با مشکلاتی مواجه می باشد.

در نظر بگیریم یک دندان طبیعی کرسی اول فک پایین که بعداز پوسیدگی و درمان ریشه چگونه بدون هیچ ارتباطی با دندان های مجاور قابل درمان می باشد.

1

همانطور که در تصویر مشاهده می شود درمان کاملا مستقل و تنها با اتکا به استخوان فک بیمار صورت پذیرفته است.

یکی از بزرگترین مزایای ایمپلنت درمانی نسبت به روش های سنتی حفظ استخوان باقیمانده بیمار و جلوگیری از تحلیل استخوان می گردد. رفتاری که در نهایت انسان ها را از نظر ترکیب و تناسب صورت ثابت نگه میدارد. و پیر صورتی و کاهش ارتفاع یک سوم تحتانی صورت نسبت به قسمت میانی و پیشانی کمتر نمی شود.

مزایای درمان های نوین و ایمپلنت ها
1                                                  2                                                    3

تصویر شماره یک حالت طبیعی ارتفاع صورت بیمار را که دندان ها موجودند نمایش می دهد

تصویر شماره دو مقایسه مابین حالت طبیعی و حالت صورت بعد از کشیده شدن دندان ها را نمایش می دهد.

تصویر شماره سه حالت بی دندانی کامل که کم کم فک پایین بجلو رانده شده و فک بالا به عقب تحلیل رفته و یک پیر صورتی کامل می باشد.

 

درین کاشت مانا بزرگترین تولید کننده ایمپلنت های دندانی در ایران

جهت خرید ایمپلنت های ایرانی 3A با این شماره تماس بگیرید.

شماره تماس : 02126855680

Leave a comment