برنامه ریزی ایمپلنتولوژی بدون فلپ با هدایت تصاویر سه بعدی

Flapless implantology Planning guided by three – dimensional images

Flapless implantology Planning guided by three – dimensional images

Three-dimensional planning based on CT or DVT

Three-dimensional planning always has to consider the requirements of the final prosthetic restoration as well as the requirements of the anatomical conditions of the implant site.

Therefore, at the beginning of the planning phase, a precise diagnostic wax-up is necessary to simulate the patient’s final restorative result concerning esthetic and function.

The diagnostic wax-up then allows fabrication of a radiographic splint.

The diagnostic wax-up of the reconstructed ridge and the restored dentition is advantageous in determining the graft width and position requirements and also for analyzing the occlusion.

Computerized tomography (CT) enables the identification of diseases and critical structures at the proposed regions, as well as the determination of bone quantity, bone quality, and the position and orientation of the dental implants.

برنامه ریزی ایمپلنتولوژی بدون فلپ با هدایت تصاویر سه بعدی
برنامه ریزی ایمپلنتولوژی بدون فلپ با هدایت تصاویر سه بعدی

 

درین کاشت مانا بزرگترین تولید کننده ایمپلنت های دندانی در ایران

جهت خرید ایمپلنت های ایرانی 3A با این شماره تماس بگیرید.

شماره تماس : 02126855680

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید

Translate »