ایمپلنتولوژی بدون فلپ برنامه ریزی چند پارامتری معمولی

Flapless implantology Conventional multiparametric planning

گروه علمی شرکت درین کاشت مانا تقدیم می کند

Flapless implantology Conventional multiparametric planning

Conventional multiparametric planning (CMP) makes use of panoramic tomograms, clinical landmarks, and diagnostic casts in conjunction with soft tissue measurement and fabrication of a surgical guide.

Generally, five units of information (parameters) are request to correctly determine implant position: 1- horizontal location with respect to the bone site; (2) vertical locations; (3) direction of insertion; (4) implant length; and (5) implant diameter.

Radiographic evaluation

The goal of presurgical radiographic evaluation is to assess the available bone quality and quantity, the angulation of the bone, and the mucosal thickness, as well as to select potential implant sites and to verify the absence of pathology.

ایمپلنتولوژی بدون فلپ برنامه ریزی چند پارامتری معمولی

 

درین کاشت مانا بزرگترین تولید کننده ایمپلنت های دندانی در ایران

جهت خرید ایمپلنت های ایرانی 3A با این شماره تماس بگیرید.

شماره تماس : 02126855680

 

دیدگاه خود را بنویسید

Translate »