Skip links
54 min

انواع اتصال اباتمنت به فیکسچر

پیشینه ی تحقیقات مبتنی بر انواع اتصال اباتمنت به فیکسچر

در زمینه انواع اتصال اباتمنت به فیکسچر نیز مطالعاتی صورت گرفته است که در این راستا، خیمِنز و همکاران در سال 2015، مطابق با آنچه که در شکل نیز مشاهده می شود، به بررسی اتصال اباتمنتی از جنس زیرکونیا با فیکسچری از جنس تیتانیوم به طول پانزده و قطر چهار میلیمتر پرداختند. نتایج پژوهش آنها حاکی از آن بود که این اباتمنت ها علاوه بر افزایش زیبایی، از خاصیت چقرمگی شکست بالایی برخوردار بوده و مشکلات مربوط به سایش اباتمنتهای تیتانیومی به بدنه ی فلزی ایمپلنت را ندارند؛ لذا خوردگی و تحلیل هم در آنها مشاهده نمیشود.  مهمترین ایراد این نوع از مواد سرامیکی، مقاومت کم به خستگی نیز گزارش شد. نتایج نشان داد که برای حالت اتصال داخلی، شکست و جدا شدن فیکسچر تیتانیومی از بدنه، سخت تر اتفاق میافتد، در حالی که در اتصال خارجی، اندکی زودتر جدایش رخ داده است. در نتیجه میتوان به این نکته اشاره نمود که از منظر خستگی، طرح اتصال اباتمنت به ایمپلنت، میتواند در بهبود خواص مکانیکی مؤثر باشد. امروزه، هنوز بهبود خواص مکانیکی و به ویژه خستگی زیرکونیا به عنوان یک اباتمنت مطلوب، موضوع مورد بحث میباشد.

اباتمنت زيرکونیايی بر روی فیکسچر تیتانیومی.
اباتمنت زيرکونیايی بر روی فیکسچر تیتانیومی.سمت راست: اتصال خاجی. سمت چپ: اتصال داخلی

در مطالعه ی دیگری، همان طور که در شکل نشان داده شده است، پسووا و همکاران در سال 2010 به بررسی انواع اتصالات اباتمنت با فیکسچر پرداختند. نتایج کار تحقیقاتی آنان حاکی از آن بود که از نظر لق شدگی و شکستگی، بهترین اتصال، اتصال داخلی میباشد؛ اما از دیدگاه کیپ شدگی و عدم ورود خون و بذاق دهان به داخل ایمپلنت از محل اتصال اباتمنت به فیکسچر و نهایتا تشکیل باکتری و ایجاد بوی ناخوشایند، اتصال مورس تِیپر، بهترین میباشد. اما تفاوت این سه نوع اتصال، از دیدگاه تشکیل باکتری با یکدیگر زیاد نبوده و نهایتا مدل مورس تِیپر به دلیل تحمل کمتر تنش در محل اتصال، امروزه کمتر استفاده میشود.

انواع اتصالات اباتمنت با فیکسچر
انواع اتصالات اباتمنت با فیکسچر 1(اتصال مورس تِیپر ) 2( اتصال داخلی ) 3 (اتصال خارجی )

 

درین کاشت مانا بزرگترین تولید کننده ایمپلنت های دندانی در ایران

جهت خرید ایمپلنت های ایرانی 3a با این شماره تماس بگیرید یا جهت خرید آنلاین روی لینک زیر کلیک کنید

شماره تماس : 02126855680

خرید آنلاین : ایمپلنت

Leave a comment