Skip links
الف( نمونه ای از يک بايت وينگ) - ب( تصوير حاصل شده از راديوگرافی با استفاده از بايت وينگ)

بایت وینگ چیست؟

بایت وینگ

بایت وینگ، بهترین حالت رادیوگرافی برای بررسی وجود تحلیل استخوان و یا حتی تشخیص پوسیدگی های بین دندانی و حمایت کننده دندان ها میباشد. جهت تهیه این رادیوگرافی، حلقه کاغذی که دارای یک زبانه یا وینگ کوچک است را دور فیلم قرار میدهند، بعد از جایگذاری آن در دهان بیمار، بیمار روی زبانه را گاز میگیرد و در این حالت عکس گرفته میشود. به این خاطر وینگ نامگذاری شده که در نهایت میتوان تصویری از دندانهای دو فک را در چنین تصویری مشاهده نمود. نمونه ای از یک بایت وینگ به همراه تصویر حاصل شده از رادیوگرافی با استفاده از بایت وینگ در شکل نشان داده شده است.

الف( نمونه ای از يک بايت وينگ) - ب( تصوير حاصل شده از راديوگرافی با استفاده از بايت وينگ)
الف( نمونه ای از يک بايت وينگ) – ب( تصوير حاصل شده از راديوگرافی با استفاده از بايت وينگ)

 

درین کاشت مانا برزگترین تولید کننده ایمپلنت های دندانی در ایران

جهت خرید ایمپلنت های ایرانی 3a با این شماره تماس بگیرید یا جهت خرید آنلاین روی لینک زیر کلیک کنید

شماره تماس : 02126855680

خرید آنلاین : ایمپلنت

Leave a comment