برنامه ریزی درمانی در ایمپلنتولوژی مزایای استفاده از لثه کراتینه شده در اطراف ایمپلنت

Treatment planning in implantology Advantages of keratinized gingiva around implants

گروه علمی شرکت درین کاشت مانا تقدیم می کند

Treatment planning in implantology Advantages of keratinized gingiva around implants

Esthetics; facilitate papillae formation, with a more natural emergence profile in the anterior esthetic zone

Protection; the gingival margin becames more resistant to recession, which in turn prevents implant thread exposure

Prevention of inflammatory process due to presence of less vessels

Protection against mechanical trauma toothbrushing, root planning)

Excessive movement of the free gingival margin is avoided and thus implant thread exposure

Add is primary healing intention after implant placement in the oral cavity

Management; it facilitates impression procedures and prosthesis fabrication

The perimplant mucosa does not collapse over the implant platform

برنامه ریزی درمانی در ایمپلنتولوژی مزایای استفاده از لثه کراتینه شده در اطراف ایمپلنت

 

درین کاشت مانا بزرگترین تولید کننده ایمپلنت های دندانی در ایران

جهت خرید ایمپلنت های ایرانی 3A با این شماره تماس بگیرید.

شماره تماس : 02126855680

دیدگاه خود را بنویسید

Translate »