Skip links
شرکت درین کاشت مانا

درباره ی شرکت درین کاشت مانا

درباره ی شرکت درین کاشت مانا

شرکت درین کاشت مانا در سال 1397 با هدف بهینه ، نوآوري و ارتقاي کیفیت تولید داخل با کوله باري از تجربیات ارزنده در زمینه تولید ایمپلنت هاي دندانی تاسیس گردید. در ابتداي سال 1398 رسمیت خود را اعلام و پروژه تولید برندهای مختلف ایمپلنت دندانی را در فاز اول ، از سال 1399 کلید زد. ماحصل تلاش تیم نخبه ایرانی این شرکت ، طراحی و تولید سه برند 3A / DPI / DRI می باشد ، که از لحاظ کیفیت قابل رقابت با برندهاي معتبر دنیا و همچنین از نظرکمیت بی نیازي به واردات این محصول را هدف قرار داده است. چشم انداز پر افتخار آینده آن مجموعه صادرات به خاورمیانه و دیگر کشورهاي جهان خواهد بود. استفاده از ایمپلنتهاي دندانی تولیدي شرکت درین کاشت مانا به سبب نوآوري و کیفیت باعث آسودگی خاطر دندانپزشکان و بهبود سلامت بیماران می شود.

Leave a comment