عملیات سطح بر روی فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا

عملیات سطح بر روی فیکسچرها

عملیات سطح

عملیات بر روی سطح فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا بدین شرح میباشد :

-میکرودیزاین
-SL2A سطح فیکسچر
-سندبلاست
-با دانه هاي درشت
-اسید اچینگ
-آنودایز
-معدل پروزیته سطح : 2.4 میکرون
-نوع سطح : سوپر هیدروفیل
-ضخامت اکسید تیتانیوم پوشش داده شده : 120 انگستروم
-مقاومت سطح : عالی در برابر سایش

عملیات سطح بر روی فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا
عملیات سطح بر روی فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا
عملیات سطح بر روی فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا
عملیات سطح بر روی فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا
عملیات سطح بر روی فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا
عملیات سطح بر روی فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا
عملیات سطح بر روی فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا
عملیات سطح بر روی فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا
عملیات سطح بر روی فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا
عملیات سطح بر روی فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا
عملیات سطح بر روی فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا
عملیات سطح بر روی فیکسچر ایرانی شرکت درین کاشت مانا

دیدگاه خود را بنویسید

Translate »