Skip links
دستگاه اسید اچینگ به همراه آنودايزينگ

عملیات اسید اچ کردن (اچینگ) سطح فیکسچر

عملیات اسید اچ کردن (اچینگ) سطح فیکسچر

بعد از عملیات بلاستینگ، ذرات اکسید آلومینیوم و یا اکسید تیتانیوم، توسط حمام التراسونیک و اسید اچینگ برداشته میشوند. اچینگ به درمان سطح فلز با یک اسید اطلاق میشود. شیوه اچینگ با حل کردن لایه فوقانی اکسید به همراه بخشی از فلز زیر طبقه اکسید میباشد که منجر به ایجاد سطحی زبر می گردد. این روش باعث ایجاد میکروحفره هایی با قطر بین 0.5 الی 2 میکرون می شود. بیشترین محلول اسیدی مورد استفاده جهت اچینگ، مخلوط آبی اسید نیتریک ( HNO3 ) و اسید هیدروفلوریک ( HF ) به نسبت 10 به 1 و یا به صورت آلترناتیو از مخلوط 50:50 اسید هیدروکلریک (HCL ) و اسید سولفوریک ( H2S04 ) میباشد. بعضا، درمان سطح با غوطه ور ساختن ایمپلنت ها تنها در داخل محلول HNO3 صورت میگیرد. سطح ایمپلنت اسید اچ شده، مورفولوژی ظاهری را عرضه مینماید که با شرایط درمان (اسید، درصد ترکیب شیمیایی، زمان اچینگ و دمای درمان) تغییر میکند. هرتولیدکننده، روش اسید اچینگ خاصی با توجه به غلظت و زمان و دما برای درمان سطوح ایمپلنت خود دارد. به عنوان مثال برای شرح ملموس تر فرآیند اچینگ سطح ایمپلنت دندان، همان طور که در شکل نشان داده شده است، در شرکت درین کاشت مانا که به عنوان یکی از کمپانی های سازنده ایمپلنت دندان در داخل کشور ایران می باشد؛ قطعات ابتدا در محلول HF قرار میگیرند تا در صورت وجود ذرات اضافی بر روی سطح، شسته شوند. بعد از آن قطعات در آب و سود سوزآور قرار داده میشوند تا pH متعادل شود. سپس بعد از قرارگیری در الکل، قطعات در محلول گرم اسیداچینگ گذاشته و مجدد شسته میشوند تا دوباره pH در محدوده مناسب قرار گیرد.

دستگاه اسید اچینگ به همراه آنودايزينگ
دستگاه اسید اچینگ به همراه آنودايزينگ الف) منبع تغذيه جهت ايجاد جريان الکتريکی برای آنودايزينگ ب) کاستهای حاوی آب، الکل، HF و سود سوزآور ج) ظرف حاوی محلول اسیداچینگ که فیکسچرها درون آن است د) کاست حاوی محلول آنودايز ه) خروجی فاضلاب دستگاه و) گرمکن محلول اسید اچینگ

 

یکی دیگر از روش های مورد استفاده در برخی کمپانی ها برای درمان سطح ایمپلنت ها جهت افزایش ضخامت و تغییر ساختمان کریستالی، ایجاد لایه اکسید تیتانیوم بر روی سطح توسط آنودایزینگ میباشد. عملیات آنودایزینگ یک فرآیند الکتروشیمیایی است که در آن، ایمپلنت ها در داخل یک الکترولیتی که به آن جریان اعمال میشود، انجام میشود. به عبارتی، ایمپلنت به جای آند در یک سلول الکتریکی قرار میگیرد. ایمپلنت درون محلول آنودایز و با استفاده از یک منبع تغذیه که در شکل، مشخص است؛ تحت فرآیند آنودایز قرار میگیرد تا لایه اکسیدی نازکی بر روی سطح آنها ایجاد گردد. در واقع، کاست حاوی محلول آنودایز، دارای یک پایانه الکتریکی میباشد و با استفاده از جریان و محلول اسیدی، آنودایز در آن انجام میشود. الکترولیت و جریان استفاده شده در فرآیند درمان ایمپلنت ها، ایجاد یک زبری و تخلخل در ساختمان سطح مینماید. اکسید تیتانیوم موجود بر روی سطح ایمپلنت، تغییراتی در مورفولوژی و ساختمان کریستالی خود نشان میدهد. سطح ایمپلنت آنودایز شده دارای یک پولاریتی بیشتر در مقایسه با نمونه های درمان شده با اسید میباشد که سبب جذب آب و مولکول ها میشود. جذب این مولکول ها ایجاد زمینه الکتریکی در طول ضخامت اکسید میکند. این زمینه الکتریکی همزمان سبب تولید اکسیداسیون تیتانیوم و افزایش ضخامت لایه اکسید و بدین ترتیب کاهش اختلاف پتانسیل و نیروهای ایجاد شده برای تجزیه میگردد.همچنین ساختمان سطح و مورفولوژی آن در ارتباط با قابلیت ترشوندگی و تغییر در خصوصیات آنها، جهت تأثیرگذاری در جذب پروتئینها که مورد نیاز برای چسبیدن سلول ها بر روی سطح است، بهبود مییابد.

درین کاشت مانا بزرگترین تولید کننده ایمپلنت های دندانی در ایران

جهت خرید ایمپلنت های ایرانی 3a با این شماره تماس بگیرید یا جهت خرید آنلاین روی لینک زیر کلیک کنید

شماره تماس : 02126855680

خرید آنلاین : ایمپلنت

Leave a comment