Skip links
نمونه ای از نتايج کار تحقیقاتی اندانی و همکاران. تصوير سمت راست: نمونهای از ايمپلنت - زيرکونیايی مورد بررسی در تحقیق ايشان. تصوير سمت چپ ايمپلنت زيرکونیايی که پس از بارگذاری دچار لقشدگی شده است

بررسی جنس و نوع فیکسچر و اباتمنت

پیشینه ی تحقیقات مبتنی بر بررسی جنس و نوع فیکسچر و اباتمنت

بسیاری از مواد زیست سازگار نمی توانند در برابر نوع و میزان نیروهای متداولی که بر ایمپلنت دندانی تحمیل میشود، مقاومت نمایند. برای مثال سرامیک با زیست سازگاری بالا در برابر نیروهای کششی و خمشی، بسیار آسیب پذیر میباشد. اخیرا به جز ایمپلنتهای تیتانیومی، ایمپلنتهای زیرکونیایی نیز مطرح شده اند. در همین راستا، در تحقیقی که در سال 2013 انجام گرفت، یکی از مهمترین ایراد ایمپلنت های زیرکونیایی را ناهماهنگی مدول الاستیک آن نسبت به استخوان دانستند. طبق مطالعات آنها، ایمپلنت زیرکونیایی، 33 بار سفت تر از استخوان کورتیکال است. در این شرایط، وقتی ایمپلنت زیرکونیایی و فک تحت بارگذاری یکسان قرار گیرند، بر اثر ایجاد کرنش های متفاوت در آنها، لقی یا شکست روی میدهد. شکل، تخریب اباتمنت زیرکونیایی را در تحقیقات ایشان که دچار تحلیل و سپس لق شدگی شده است را نشان میدهد.

نمونه ای از نتايج کار تحقیقاتی اندانی و همکاران. تصوير سمت راست: نمونهای از ايمپلنت - زيرکونیايی مورد بررسی در تحقیق ايشان. تصوير سمت چپ ايمپلنت زيرکونیايی که پس از بارگذاری دچار لقشدگی شده است
نمونه ای از نتايج کار تحقیقاتی اندانی و همکاران. تصوير سمت راست: نمونه ای از ايمپلنت
زيرکونیايی مورد بررسی در تحقیق ايشان. تصوير سمت چپ ايمپلنت زيرکونیايی که پس از بارگذاری دچار لقشدگی شده است

 

در کار تحقیقاتی دیگری که توسط دوچِین و همکاران انجام گرفت، به بررسی استفاده از آلیاژهای تیتانیوم بجای تیتانیوم خالص برای فیکسچر ایمپلنت پرداخته شد. تا کنون زیست سازگاری عالی تیتانیوم و آلیاژهای آن به خوبی اثبات شده است و در اکثر موارد از گرید چهار تیتانیوم خالص تجاری در دندانپزشکی استفاده میشود. اما مطالعه ایشان نشان داد که آلیاژ تیتانیوم آلومینیوم وانادیوم (Ti-6Al–4V) دارای اغلب ویژگی های مطلوب مکانیکی و فیزیکی شامل مقاومت به خوردگی و زیست سازگاری مناسب بیومواد فلزی میباشد. مزیت اصلی این آلیاژ تیتانیوم در مقایسه با سایر انواع آن، استحکام آن گزارش گردید. نتیجه کار ایشان نشان داد که به طور کلی ویژگی مکانیکی آلیاژهای تیتانیوم بهتر از تیتانیوم خالص تجاری میباشد. طبق نتایج تحقیقات ایشان، این آلیاژ از تیتانیوم، چهار برابر استحکام بیشتری نسبت به تیتانیوم خالص تجاری گرید یک داشته و تقریبا دو برابر مستحکم تر از گرید چهار میباشد. استحکام تسلیم و استحکام نهایی، دو معیار مهم در انتخاب مواد مورد استفاده در ساخت ایمپلنتهای دندانی میباشند. سفتی تیتانیوم و آلیاژ آن در قیاس با هرگونه فلز جراحی بسیار به استخوان نزدیک است. با اینکه این مقدار تقریبا شش برابر سفت تر از استخوان کورتیکال متراکم است، اما همچنان این ماده بهترین انتخاب از نظر استحکام بیومکانیکی، زیستسازگاری و پتانسیل حرکت نسبی (ناشی از عدم تطابق ضریب کشسانی) برای سطح تماس استخوان با ایمپلنت محسوب میشود. کاشت آسان ایمپلنت و استخوان سازی پایدار برای ایمپلنت دندان ایده آل، ضروری میباشد. در لبه ی ایمپلنت، شیارهای برشدار با پروفیل مخروطی شکل به ترتیب برای کاهش مقاومت کاشت و تسهیل کاشت اولیه، طراحی میشود. در همین راستا، همان طور که در شکل نشان داده شده  است، شوو و همکاران در سال 2012، به بررسی گشتاور کاشت، قدرت نگهداری و استحکام خمشی هشت نوع مختلف از ایمپلنت های تیتانیومی، پرداختند. نتایج تحقیق ایشان حاکی از آن بود که ایمپلنت مخروطی شکل، به دلیل تماسهای تنگ تر استخوانی در رزوه های شیاردار، نیازمند گشتاور کاشت و قدرت نگه داری بالاتر میباشد. همچنین ایمپلنت با طرح کاسه مخروطی که کمترین مساحت شیاری را دارا میباشد، گشتاور کاشت و استحکام خمشی قابل ملاحظه و بالاتری نسبت به بقیه موارد دارد. همچنین در نهایت گزارش گردید که ایمپلنت مخروطی با شیارهای کاسه ای، با مقاومت پایین تر به کاشت اولیه و پایداری بیشتر برای استفاده نهایی، طرح بهینه تری میباشد.

گشتاور کاشت هشت نوع مختلف از ايمپلنت های تیتانیومی مورد بررسی در تحقیق شوو و همکاران
گشتاور کاشت هشت نوع مختلف از ايمپلنت های تیتانیومی مورد بررسی در تحقیق شوو و همکاران

درین کاشت مانا بزرگترین تولید کننده ایمپلنت های دندانی در ایران

جهت خرید ایمپلنت های ایرانی 3a با این شماره تماس بگیرید یا جهت خرید آنلاین روی لینک زیر کلیک کنید

شماره تماس : 02126855680

خرید آنلاین : کلیک کنید

Leave a comment