Skip links
همایش بازآموزی

همایش بازآموزی شرکت درین کاشت مانا – مردادماه

همایش بازآموزی شرکت درین کاشت مانا

 

 

همایش بازآموزی شرکت درین کاشت مانا – بزرگترین تولیدکننده ایمپلنت های دندانی در ایران

سخنران : دکتر رضا عمرانی (عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی قزوین)

موضوع سخنرانی : ایمپلنت های دندانی به عنوان سطح سوم پیشگیری

 

همایش بازآموزی شرکت درین کاشت مانا – بزرگترین تولیدکننده ایمپلنت های دندانی در ایران

سخنران : دکتر امیرحسین بنی شاه آبادی (متخصص جراحی دهان فک و صورت و عضو هیات علمی)

موضوع سخنرانی : طرح درمان از دید جراحی و بررسی کامپلیکاسیون ها در حین جراحی

 

شرکت درین کاشت مانا – بزرگترین تولیدکننده ایمپلنت های دندانی در ایران

 

شرکت درین کاشت مانا – بزرگترین تولیدکننده ایمپلنت های دندانی در ایران

 

شرکت درین کاشت مانا – بزرگترین تولیدکننده ایمپلنت های دندانی در ایران

 

شرکت درین کاشت مانا – بزرگترین تولیدکننده ایمپلنت های دندانی در ایران

 

شرکت درین کاشت مانا – بزرگترین تولیدکننده ایمپلنت های دندانی در ایران

Leave a comment