محصولات کیت جراحی

محصولات شرکت درین کاشت مانا، از سه برند 3A ، ARIO و DPI تشکیل شده است
که در زیر تمام محصولات نمایش داده شده است.

محصولات کیت جراحی

Parallel Pin

Deep Cage

Cortical Pin

Drill

Side Cut

Screw Drive

Screw Drive Short

Fixture Drive Long

جهت سفارش با ما تماس بگیرید.