محصولات فیکسچر

محصولات شرکت درین کاشت مانا، از سه برند 3A ، ARIO و DPI تشکیل شده است
که در زیر تمام محصولات نمایش داده شده است.

محصولات فیکسچر

Fixture 3A size 3*7

Fixture 3A size 4*0

Fixture 3A size 4*5

Fixture 3A size 5*0

فیکسچر DPI سایز 7*3

فیکسچر DPI سایز 0*4

فیکسچر DPI سایز 5*4

فیکسچر DPI سایز 0*5

جهت سفارش با ما تماس بگیرید.