ایمپلنتولوژی بدون فلپ برنامه ریزی درمان برجستگی هایی با استخوان ناکافی قسمت دوم

Flapless implantology Treatment planning for ridges with insufficient bone part two

Flapless implantology Treatment planning for ridges with insufficient bone part two

If the available bone height of the ridge is insufficient, bone augmentation is performed prior to implant placement. After the ridge is augmented, flapless implant surgery can proceed.

The authors advocate performing a sub periosteal tunneling procedure with Bio-Oss block onlay grafting.

This procedure has several advantages over other bone grafting techniques for vertical bone growth. There is no donor site morbidity, little risk of graft dehiscence and incision-line opening, and less postoperative morbidity. After the ridge is augmented, flapless implant surgery can proceed.

ایمپلنتولوژی بدون فلپ برنامه ریزی درمان برجستگی هایی با استخوان ناکافی قسمت دوم

 

درین کاشت مانا بزرگترین تولید کننده ایمپلنت های دندانی در ایران

جهت خرید ایمپلنت های ایرانی 3A با این شماره تماس بگیرید.

شماره تماس : 02126855680

دیدگاه خود را بنویسید

Translate »