دیجیتال ایمپلنت

دندانپزشکی دیجیتال به هر فناوری یا دستگاه دندانپزشکی گفته می شود که به جای روش های مکانیکی یا الکتریکی از ماژول های دیجیتالی یا رایانه ای در آن استفاده می شود. دندانپزشکی با کمک رایانه که به عنوان دندانپزشکی دیجیتال نیز شناخته می شود ، بسیاری از مراحل طرح درمان را مبتنی بر روش های جدید و تکنولوژی ارائه می دهد و چندین مرحله قدیمی و لابراتواری را حذف می کند که اکنون می توانند با امکانات دیجیتال با دقت و سرعت بالاتری در نرم افزار ها و با تجهیزات انجام شوند. دندانپزشکی دیجیتال می تواند عوامل خطر جراحی را کنترل کند ، نرخ شکست را کاهش می دهد و دقت و زییایی را در جراحی ایمپلنت افزایش می دهد ، با این کار می توان لبخندهای خارق العاده تری را ایجاد کرد.

 

Digital dentistry refers to any dental technology or device that uses digital or computer-based components instead of older mechanical or electrical or custom medical methods. Computer-aided dentistry which is known as Digital dentistry offers many novel and technical processes and removes several old manual steps that can now be automated with digital facilities.Digital dentistry can manage risk factors of surgeries, it decreases the rate of failure but increases accuracy and beauty of implantation, with this, we can make more fantastic smiles

Translate »