محصولات قطعات پروتزی

محصولات شرکت درین کاشت مانا، از سه برند 3A ، ARIO و DPI تشکیل شده است
که در زیر تمام محصولات نمایش داده شده است.

محصولات قطعات پروتزی

فیکسچر DPI سایز 0*5

فیکسچر DPI سایز 0*5

جهت سفارش با ما تماس بگیرید.