برند DPI

لوگو DPI

شرکت درین کاشت مانا

برند DPI

محصولات DPI

اباتمنت مستقیم

بال اباتمنت

آنالوگ

ایمپرشن کوپینگ CLOSE

فیکسچر

ایمپرشن کوپینگ OPEN

هیلینگ اباتمنت

هیلینگ اباتمنت

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت پارس سمن طب مراجعه نمایید.