درباره شرکت درین کاشت مانا

شرکت درین کاشت مانا در سال 1397 با هدف بهینه و بروز کردن و ارتقای کیفیت برند سابق با کوله باری از تجربیات ارزنده در زمینه تولید ایمپلنت های دندانی شروع بکار نمود. و رسمیت خود را در بهار سال 1398 اعلام و پروژه تولید برند های مختلف ایمپلنت های دندانی فاز اول را در تابستان 1399 به سر انجام رساند.

  • تولید انواع ایمپلنت
  • تولید انواع اباتمنت
  • تولید انواع فیکسچر
  • تولید انواع کیت ایمپلنت

برندهای شرکت درین کاشت مانا

لوگو 3A

برند 3A

کارخانه ایمپلنت شرکت درین کاشت مانا با برندهای 3A و DPI و ARIO در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی سپهر شهرستان نظر اباد واقع است. و بخش تولید ایمپلنت این کارخانه شامل بخش های سی ان سی و درمان سطح ایمپلنت و کنترل کیفیت و بسته بندی می باشد.

لوگو ARIO

برند ARIO

کارخانه ایمپلنت شرکت درین کاشت مانا با برندهای 3A و DPI و ARIO در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی سپهر شهرستان نظر اباد واقع است. و بخش تولید ایمپلنت این کارخانه شامل بخش های سی ان سی و درمان سطح ایمپلنت و کنترل کیفیت و بسته بندی می باشد.

لوگو DPI

برند DPI

کارخانه ایمپلنت شرکت درین کاشت مانا با برندهای 3A و DPI و ARIO در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی سپهر شهرستان نظر اباد واقع است. و بخش تولید ایمپلنت این کارخانه شامل بخش های سی ان سی و درمان سطح ایمپلنت و کنترل کیفیت و بسته بندی می باشد.

کادر مجرب

مدیران و کارشناسان

دکتر ملک

موسس شرکت

دکتر احمدی

مدیر پشتیبانی

دکتر حسنی

مدیر منابع انسانی